Informatie voor scholen

Voorlichting
De RAVU verzorgd in de Provincie Utrecht regelmatig voorlichting en demonstraties aan leerlingen vanaf groep 5. Zo kunnen kinderen kennismaken met ambulancezorg. Bij voorkeur geven we een demonstratie als dit onderdeel is van een lesprogramma voor meerdere groepen. Bijvoorbeeld in het kader van themaweken of EHBO lessen. Kinderen kunnen een kijkje nemen in de ambulance en vragen stellen aan de ambulancemedewerkers. Aan het geven van een demonstratie zijn kosten verbonden.  

Aanvragen
Wilt u een demonstratiebezoek aanvragen of meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar communicatie@ravu.nl o.v.v. scholing & voorlichting