Informatie voor scholen

Voorlichting
De RAVU geeft in de Provincie Utrecht regelmatig demonstraties aan leerlingen vanaf groep 4 om ze kennis te laten maken met ambulancezorg. Dit gebeurt in het kader van themaweken of EHBO lessen. Kinderen kunnen een kijkje nemen in de ambulance en vragen stellen aan de ambulancemedewerkers.

Aanvragen
Wilt u een demonstratiebezoek aanvragen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@ravu.nl