Onderzoeksprojecten

Door middel van onderzoek draagt de RAVU graag bij aan de verbetering van het regionale en landelijke (ambulance)zorgniveau. Een aantal voorbeelden:

Arrest 11
Deze reanimatiestudie onderzoekt - in samenwerking met het AMC - de oorzaken van een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hierbij wordt gekeken naar de rol van erfelijke aanleg in combinatie met het gebruik van medicijnen.
UTOPIA
Dit onderzoek, gestart in 2008 in samenwerking met het UMCU, onderzoekt zaken die spelen rondom logistiek, medische hulpverlening tijdens de reanimatie, de intramurale zorg en de daadwerkelijke uitkomsten van de patiënt. Dit project heeft als doel het verkrijgen van een complete registratie van alle Out of Hospital Cardiac Arrest in de provincie Utrecht in samenwerking met de ziekenhuizen in onze regio.

Trauma Triage App

Om ambulanceprofessionals te ondersteunen bij de triage van trauma patienten, is in 2017 in samenwerking met het UMC Utrecht een pilot gestart met het gebruik van de Trauma Triage App. Doel van de pilot is om te onderzoeken of de app kan ondersteunen bij het maken van de juiste keuze in welk ziekenhuis traumaptienten het best behandeld kunnen worden

MR ASAP
Vanaf 2018 participeert de RAVU in het MR ASAP onderzoek (Multicentre Randomised trail of Acute Stroke treatment in the Ambulance with an nitroglycerine Patch). MR ASAP onderzoekt het effect van behandeling van CVA patiënten met een nitroglycerinepleister. Het uiteindelijke doel is betere overleving en kwaliteit van leven voor de CVA patiënt. In dit onderzoek participeren ook andere ziekenhuizen in de regio.

Famous TriageIn FAMOUS TRIAGE wordt onderzocht of de HEART-score (waarin de “T” staat voor een pre-hospitale Troponine bepaling) een valide triage instrument is bij patiënten met pijn op de borst en de werkdiagnose ACS. Famous Triage is een onderzoek in samenwerking met Isala Zwolle, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, UMC Utrecht, Meander medisch centrum, Deventer ziekenhuis, The Decision Group, RAVU en RAV IJsselland.

 

 

 

 Utopia klein