Organisatiestructuur

De dagelijkse leiding van de RAVU is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht
houdt toezicht op de bestuurlijke gang van zaken.

Het Medisch management van de RAVU laat zich adviseren door de medische adviesraad bestaande
uit medisch specialisten uit regionale ziekenhuizen.

 Organigram nieuw