Missie en visie

De missie van de RAVUDe RAVU staat voor ambulancezorg en (spoedeisende) ketenzorg van hoge kwaliteit. Dit betekent dat patiënten kunnen rekenen op zorg die veilig is en die volgens de nieuwste inzichten wordt gegeven. Om dit te bereiken stelt de RAVU hoge eisen aan de competenties en kennis van medewerkers en zet zij zich in voor duurzame inzetbaarheid. De RAVU levert haar bijdrage  aan het kennis- en prestatieniveau van spoedeisende ketenzorg door haar deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

De visie van de RAVU
De RAVU wil aantoonbaar een hoge kwaliteit en patiëntveiligheid van ambulancezorg en (spoedeisende) ketenzorg leveren door processen en prestaties continu te monitoren en te verbeteren, deze optimaal af te stemmen met haar ketenpartners in de zorg en veiligheid en hier transparant in te zijn.


  Hulpverlening klein