Kernwaarden

4 kernwaarden geven aan waar de RAVU voor staat en hoe ze haar doelen wil bereiken:

SamenwerkingWe werken binnen en buiten de organisatie op een plezierige en constructieve wijze met elkaar samen. Openheid en respect voor de gesprekspartner zijn hierbij de belangrijkste waarden.

BetrokkenheidWe voelen ons verbonden met de organisatie en het werk dat we doen. We hebben 'hart voor de zaak' en spannen ons in om de doelen te behalen die we als organisatie nastreven.

ProfessionaliteitWe stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze diensten; onze medewerkers beschikken over een brede en aantoonbare expertise op ons vakgebied en onderhouden hun bekwaam- en vakkundigheid door periodieke in- en externe scholingsactiviteiten.

ResultaatgerichtheidWe ambiëren het beste zorgresultaat voor onze patienten en onze organisatie, waarbij we uitgaan van 'in één keer goed'.

   ambu klein