Ambulancemedewerkers

De RAVU onderscheidt 4 functies binnen de ambulancezorg:

De meldkamercentralist

De meldkamercentralist is verantwoordelijk voor de telefonische intake en verwerking van zorgaanvragen. De centralist bepaalt hoe snel en welke hulp de patiënt nodig heeft.

Meldkamercentralisten zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij beschikken over een HBO-V of Verpleegkundige-A diploma en hebben meerdere jaren ervaring als verpleegkundige. Ook hebben zij de opleiding tot meldkamercantralist gevolgd.

De ambulanceverpleegkundige
De ambulanceverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt. Hij/zij beschikt over diverse materialen en apparatuur. De ambulanceverpleegkundige mag – wettelijk – een aantal medische handelingen verrichten die primair voorbehouden zijn aan een arts.

De ambulanceverpleegkundige heeft een HBO-V-opleiding of een MBO-opleiding Verpleegkundige niveau 4 (of diploma A-Verpleegkundige) met daarnaast een specialisatie IC, Anesthesie of SEH. Daarnaast hebben ambulanceverpleegkundigen een eenjarige gespecialiseerde opleiding gevolgd op het gebied van ambulancezorg.

De ambulancechauffeur
De ambulancechauffeur zorgt voor het veilig vervoeren van de patiënt. Daarnaast is de chauffeur ook de rechterhand van de ambulanceverpleegkundige. Bij een ongeval zorgt hij/zij voor een veilige situatie, zodat de verpleegkundige zich volledig op de patiënt kan richten. De chauffeur  assisteert -waar nodig- bij de behandeling.

Ambulancechauffeurs beschikken over een reanimatie- en EHBO-diploma, een MBO-dilploma of over een diploma ziekenverzorgende/VIG (niveau3). Ook hebben zij een voortgezette rijopleiding gevolgd en beroepsmatig rijervaring opgedaan. Gezien de samenstelling van het huidige wagenpark dienen nieuwe medewerkers in het bezit te zijn van een C-rijbewijs (minimaal C1).

De ambulancezorg begeleider
De ambulancezorg begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg van patiënten tijdens laagcomplex vervoer en bij acute thuiszorgsituaties in de avond- nacht- en weekenduren. Zij verrichten verpleeg- en verzorgingstechnische handelingen.

Ambulancezorg begeleiders beschikken over een diploma ziekenverzorgende/VIG (niveau 3) en hebben meerdere jaren ervaring als ziekenverzorgende.

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

Werken bij de RAVU?
Geïnteresseerd in een baan bij de RAVU? Kijk op werken bij de RAVU.