Training ketenpartners

Hulpverlening
In het METS Center werkt de RAVU nauw samen met huisartsen, regionale ziekenhuizen en verloskundigen om gezamenlijk opleidingen aan te bieden en te verzorgen. Op deze manier wordt de ketenzorg goed op elkaar afgestemd, zodat dit in de praktijk ook steeds beter tot uiting komt.

De RAVU traint ook intensief met veiligheidspartners zoals brandweer en politie. Zij worden getraind in het verrichten van noodhulp (Basic life Support) en bediening van AED's. Dit ter voorbereiding op de komst van de ambulance als zij als first responder bij een hulpverlening worden ingezet.

Simulatiemeldkamer
Bij de RAVU is ook een trainingsmeldkamer aanwezig waar politie en brandweer worden opgeleid, zodat de verschillende rollen en taken goed op elkaar ingespeeld zijn.

Deze meldkamer is uniek in Nederland en wordt daarom ook gebruikt om scholing te geven aan alle andere meldkamercentralisten uit het land.

  trainingketenpartners klein