Simulatieonderwijs

De RAVU maakt tijdens het trainen van haar medewerkers veelvuldig gebruik van simulatie onderwijs. Hierbij worden kennis, inzicht, vaardigheden en professioneel gedrag geïntegreerd getraind en getoetst.

Dit gebeurt in een realistische omgeving die in hoge mate overeenkomt met de dagelijkse beroepspraktijk. Naast de technische vaardigheden wordt vooral gekeken naar de niet-technische vaardigheden, zoals communiceren en samenwerken in een patiëntkritische situatie. Er wordt dus niet alleen gekeken naar het functioneren van het individu, maar ook naar de prestatie van een heel team.

Het simulatieonderwijs wordt ook steeds meer gebruikt voor het gezamenlijk trainen met ketenpartners.

 

  simulatieonderwijs klein