METS Center

Op initiatief van de RAVU is in 2008 het METS Center opgericht. In dit Medisch Training en Simulatie Centrum worden ambulancemedewerkers en ketenpartners opgeleid en getraind in een zo realistisch mogelijke omgeving. De patiëntveiligheid van de acuut vitaal bedreigde patiënt staat hierbij centraal. Huisartsen, verloskundigen, ambulance organisaties en ziekenhuizen (SEH, IC, CCU, anesthesie, verpleegafdelingen) gebruiken het METS Centrum om veilig en realistisch te trainen en te oefenen.

Realistische praktijkruimten
De training en simulatieruimten zijn zo ingericht dat ze doen denken aan de eigen werkomgeving. Zo is een volledig uitgeruste Operatiekamer ingericht, maar ook een Spoedeisende hulp afdeling, een Intensive Care-unit, een Kinder-Intensive Care-unit, een Verloskamer, een Huisartsenpraktijk en een ambulance.

CRM systematiek
In het METS Center worden meerdere vormen van simulatieonderwijs ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Crisis en Resource Management (CRM) systematiek. Dit systeem, afkomstig uit de luchtvaart, blijkt ook goed toepasbaar in de medische wereld. Veiligheid voor de patiënt is cruciaal. Dit systeem helpt de medische sector om deze veiligheid naar een hoger niveau te brengen.

metscenter

 

 

RAVU SITE

 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website www.metscenter.nl