Training medewerkers

De RAVU schenkt veel aandacht aan het opleiden en trainen van haar medewerkers. Ambulancemedewerkers verrichten specialistisch werk waarvoor actuele kennis en kunde onontbeerlijk is. Ook voor meldkamercentralisten geldt dat zij op reguliere basis nascholing krijgen. De RAVU heeft daarom een intensief programma voor regionale scholing en bijscholing.

 

Om de kennis en vaardigheden van haar professionals op hoog niveau te houden  maakt de RAVU gebruik van het METS Center. Hier wordt in een zo realistisch mogelijke situatie getraind met behulp van vaardigheids- en simulatieonderwijs.

 

  trainingmedewerkers klein