Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is niet meer weg te denken in de zorgketen. Jaarlijks overlijden nog teveel mensen aan vermijdbare medische fouten.  Zorgorganisaties dienen er voor te zorgen dat de kans op de aan de patiënt toegebrachte schade, die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/ door tekortkomingen van het zorgsysteem, nagenoeg ontbreekt.

De RAVU heeft hiervoor een veiligheidsmanagementsysteem ingericht (VMS). Dit systeem heeft als doel het structureren van de activiteiten gericht op patiëntveiligheid. Het helpt risico’s te signaleren, verbeteringen door te voeren, beleid vast te leggen en aan te passen. Met uiteindelijk doel de zorg zo veilig mogelijk te maken en vermijdbare schade voor de patiënt te reduceren.

Speerpunten
De RAVU heeft een aantal VMS speerpunten benoemd. Hieronder vallen onder meer overdrachtsmomenten in de zorgketen, pijnbestrijding, hygiëne, aanrijtijden en veilig patiëntentransport.

Certificering
De toenemende aandacht voor patiëntveiligheid heeft geleid tot een nieuwe HKZ kwaliteitsnorm binnen de zorg: Cliënt-/patiëntveiligheid. Op 14 april 2011 is de RAVU conform deze norm getoetst en positief beoordeeld. Hiermee is de RAVU, als eerste zorginstelling in Nederland, officieel gecertificeerd voor patiëntveiligheid.

De certificering bevestigt dat de RAVU, als onderdeel van de acute zorgketen, verantwoorde en veilige ambulancezorg levert. Ze toont hiermee aan bewust om te gaan met de risico’s in de zorg en de behandeling van haar patiënten. Zij kunnen erop vertrouwen dat de RAVU er alles aan doet om hun veiligheid te waarborgen.

Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om een zorgmelding te doen bij Stichting Veilig Thuis. Meer informatie over Veilig Thuis en het verloop van een zorgmelding lees je hier.

 

 

  hkz_pv