Certificering

Sinds 2002 is de RAVU HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat het gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Ambulancezorg, versie 2015 en de NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

 

"Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in het kader van de Wet Ambulancezorg (WAZ), waarbij de veiligheid van cliënten en medewerkers optimaal gewaarborgd is. Het proces van ambulancezorg start op de meldkamer Ambulancezorg (MKA) met de zorgintake, -indicatiestelling, -toewijzing, - coördinatie en -advisering en gaat naadloos over in de ambulancezorgverlening met eventuele zorgoverdracht en nazorg."

 

Dit HKZ certificaat is in 2016 weer verlengd voor de termijn van 3 jaar.


In 2011 heeft de RAVU, als eerste zorginstelling in Nederland, het HKZ certificaat Cliënt-/ patiëntveiligheid behaald.

In 2006 ontving de RAVU voor het eerst de prestigieuze kwaliteitsonderscheiding van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK).
In 2012 is de RAVU-organisatie opnieuw door het INK geauditeerd en is de hoogst mogelijke INK-onderscheiding toegekend.

In 2017 zijn, tijdens een externe audit, de processen van de RAVU getoetst aan de NEN7510: een normenkader voor informatiebeveiliging in de zorg. We hebben als tweede RAV én als eerste Meldkamer Ambulancezorg het NEN7510 certificaat behaald.

 

 

  Logo NEN 7510 klein   HKZ PV

  Certificaat png