Onderzoeksprojecten

Door middel van onderzoek wil de RAVU een bijdrage leveren aan de verbetering van het regionale en landelijke zorgniveau. Een aantal voorbeelden:

Arrest 11
Deze reanimatiestudie onderzoekt - in samenwerking met het AMC - de oorzaken van een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hierbij wordt gekeken naar de rol van erfelijke aanleg in combinatie met het gebruik van medicijnen.
UTOPIA
Dit onderzoek, gestart in 2011 in samenwerking met het UMCU, onderzoekt zaken die spelen rondom logistiek, medische hulpverlening tijdens de reanimatie, de intramurale zorg en de daadwerkelijke uitkomsten van de patiënt. Dit project heeft als doel het verkrijgen van een complete registratie van alle Out of Hospital Cardiac Arrest in de provincie Utrecht in samenwerking met de ziekenhuizen in onze regio.

SPORTCOR-study
Het doel van SPORTCOR (samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) is om inzicht te krijgen in de oorzaken en aantallen van plotselinge hartsilstand bij sporters.

Lucas in Cardiac Arrest (LINC) studieIn 2008 startte de RAVU als Nederlandse partner in de internationale LINC studie van de LUND University, Zweden. De studie is opgezet om de resultaten te onderzoeken van het gebruik van de LUCAS Thorax pomp. De vraag hierbij was of het gebruik, in vergelijking met manuele hartmassage, leidt tot een hogere overleving van een plotselinge circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Inmiddels zijn de resultaten gepresenteerd.

CAREFUL-study
Deze studie richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de oorzaken van onverwacht overlijden op jonge leeftijd. Vaak zijn erfelijke hartziekten hiervan de oorzaak. Dit kan aanleiding geven om familieleden te onderzoeken op het hebben van een erfelijke hartziekte en indien nodig te behandelen.

OPIS (Optimalisatie Overdracht van Prehospitale Informatie in de Spoedzorg)
Doel van dit onderzoek was het verbeteren van de (regionale) samenwerking in de spoedzorgketen. In samenwerking met diverse ziekenhuizen is onderzocht welke prehospitale informatie op welk tijdstip en in welke vorm het meest van belang is voor de continuïteit van zorg aan verschillende spoedpatiënten. Inmiddels is hiervan het eindrapport gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie en een video-impressie.

diverse_logos_onderzoeken

 

 

 Utopia klein