Vragen, complimenten, klachten, privacyverklaring & website disclaimer


Uw mening over onze zorg en dienstverlening stellen wij erg op prijs. Hieronder vindt u hoe u uw mening bij ons kenbaar kunt maken en wat er met uw melding gebeurt.

Complimenten
Wilt u graag een compliment geven aan medewerkers of wilt u ze bedanken? U kunt dit doorgeven aan bureau patiëntenzorg, zij zorgen ervoor dat uw boodschap bij de betreffende medewerkers terecht komt.
Vragen naar aanleiding van hulpverlening
Voor vragen naar aanleiding van een hulpverlening of gesprek met de meldkamer kunt u contact opnemen met bureau patiëntenzorg. Zij zorgen ervoor dat u met de betrokken bemanning of centralist in contact komt of dat uw vragen op een andere manier beantwoord worden. In sommige situaties is het organiseren van een gesprek om alle vragen te beantwoorden een betere optie. In dat geval proberen we dit in overleg met u te organiseren.

Vragen over een patientendossier
Ook hiervoor kunt u terecht bij bureau patiëntenzorg. Het dossier dat de ambulancebemanning heeft opgesteld zal dan aan u worden opgestuurd. Voor het verlenen van medische informatie aan derden dient een machtigingsformulier te worden ingevuld. Deze vindt u hier.
Klachten
Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Ook dit horen we graag, het kan ons helpen de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

U kunt bij bureau patiëntenzorg kenbaar maken waar u niet tevreden over bent. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal uw verhaal neerleggen bij de betrokken hulpverleners en hun leidinggevende(n) en vragen om hierop te reageren.  De klachtenfunctionaris bemiddelt namens de bestuurder, we streven ernaar  om binnen 4 weken tot een oplossing te komen.

Indien u niet tevreden bent over de bemiddeling kunt u een formele klacht indienen bij de RAVU. De klachtenfunctionaris zal u informeren over de procedure en  u indien nodig adviseren bij het formuleren van de klacht. Nadat de klacht schriftelijk is ingediend zal de bestuurder van de RAVU een onderzoekscommissie vragen om de klacht te onderzoeken en hem te adviseren over de uitspraak.

Meer informatie vindt u ook in het reglement klachtenafhandeling.

Bent u niet tevreden over de uitspraken van de bestuurder over uw klacht of wilt u uw klacht rechtstreeks ergens anders indienen, dan kunt u zich wenden tot de branchegeschillencommissie waar ook de RAVU bij is aangesloten.

Schade
Heeft u schade geleden die door medewerkers van de RAVU is veroorzaakt? U kunt dan een aansprakelijkheidsstelling sturen naar de RAVU t.a.v. juridische zaken waarin u omschrijft hoe de schade is ontstaan, wat de omvang van de schade is en wat het zou kosten om de schade te herstellen. Dit kunt u doen aan de hand van een offerte of een factuur.

Privacyverklaring disclaimer website

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u de juiste documenten die vertellen welke gegevens we van u bijhouden op onze website.

Privacyverklaring

Disclaimer website

 

 

 

 

 

 

 Bureau patiëntenzorg
T 030-8501200
E patientenzorg@ravu.nl