Bureau patiëntenzorg

 

Bureau patiëntenzorg behandelt alle meldingen die naar aanleiding van een hulpverlening binnenkomen. De RAVU wil kwalitatief goede zorg bieden. Wanneer u uw ervaringen, positief of negatief meldt, kan de geleverde zorg geoptimaliseerd worden. Ook kan toelichting worden gegeven waarom er op een bepaalde manier gehandeld is.

KlachtenafhandelingBureau patiëntenzorg bemiddelt ook bij negatieve ervaringen van patiënten over een hulpverlening. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw negatieve ervaring door patiëntenzorg dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie RAVU. U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de klachtencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Onafhankelijke positie Bureau patiëntenzorg is een onafhankelijke afdeling van de RAVU, die de mogelijkheid heeft om een onderzoek in te stellen.De afdeling wordt bemand door een arts, een jurist en een verpleegkundig specialist.

 

 

 

 

Contact
T 030-8501200
E patientenzorg@ravu.nl