Type Ambulances

Reguliere ambulances
Dit type ambulance wordt het meest ingezet. De auto beschikt over alle noodzakelijke materialen en apparatuur om spoedeisende zorg te verlenen. Zo behoren een defibrillator, zuurstofflessen een brancard en diverse medicatie en verbandmiddelen tot de standaard uitrusting.

Rapid responders
Deze ambulances zijn kleiner en wendbaarder waardoor zij vaak sneller ter plaatse zijn. De ambulanceverpleegkundige die de rapid responder bestuurt, kan dezelfde zorg verlenen als een reguliere ambulance. Zij beschikken hiervoor over dezelfde middelen. Een rapid responder kan geen patiënten vervoeren. Als dit wel nodig is kan de rapid responder een reguliere ambulance laten komen.


De RAVU heeft de volgende types rapid responder:
  • acute zorgauto
  • ambulancemotor
  • fietsambulance

 Traumahelicopter
Op indicatie van de Meldkamer Ambulancezorg van de RAVU wordt de traumahelicopter vanuit een traumacentrum ingezet. Dit gebeurt bij zeer ernstige ongevallen waarbij snel medische specialisten ter plaatse moeten zijn. De bemanning van de helicopter bestaat uit het Mobiel Medisch team (MMT). Dit zijn een anesthesist of chirurg, een verpleegkundige en een piloot.

foto ambulance ravu sticker customambu_auto_vrijstaandfiets_ambu_vrijstaand               motor_vrijstaand