Samenwerking in de zorg

KetenzorgOm de patiënt de beste zorg te bieden investeert de RAVU volop in de samenwerking met haar partners in de acute zorgketen. Vanaf de zorgaanvraag op de meldkamer ambulancezorg tot aan de overdracht van de patiënt vindt daarom nauw contact en overleg plaats tussen huisartsen en ziekenhuizen.

Voor acute patiënten zijn specifieke afspraken met ziekenhuizen gemaakt om een snelle en adequate behandeling in te kunnen zetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor traumapatiënten, patiënten met hartfalen en patiënten met een CVA.

Met huisartsen en huisartsenposten zijn afspraken  gemaakt over de snelheid van behandeling van acute patiënten. Het moet immers in acute gevallen niet uitmaken wie er gebeld wordt: 112 of de huisarts. De patiënt moet goed en snel gezien en behandeld worden.

Bij de RAVU worden alle verzamelde gegevens digitaal vastgelegd. Dit geldt zowel op de meldkamer als in de ambulance. Hierdoor is het mogelijk deze gegevens ook ter beschikking te stellen aan de ontvangende ziekenhuizen als een vooraankondiging van de situatie van de patiënt.

Acute thuiszorg
Met de vier grootste thuiszorgorganisaties in de provincie Utrecht is de afspraak gemaakt dat de RAVU, met een speciaal hiervoor opgeleid team, de acute medische problematiek voor haar rekening neemt in de avond, nacht en weekenden. Dit zijn eenmalige spoedeisende contacten waarbij getracht wordt zoveel mogelijk het probleem in de thuisomgeving op te lossen. Dit innovatieve zorgconcept staat bekend onder de naam GAAF!. Dit staat voor Geïntegreerde Aansturing Ambulante Zorg.

   ketenpartners klein