Rampen en calamiteiten

AmbulancebijstandsplanIn geval van een ramp of calamiteit zijn vaak veel ambulances tegelijkertijd nodig. De RAVU ondersteunt  andere regio's of krijgt hiervan ondersteuning als extra inzet noodzakelijk is. Dit is vastgelegd in het ambulancebijstandsplan.

Ketenpartners
Als er een ramp of calamiteit plaatsvindt werken de hulpverleningsdiensten nauw samen met elkaar. Politie, brandweer, gemeente en geneeskundige zorg bereiden zich gezamenlijk voor op eventuele rampen. Dit gebeurt door gezamenlijk te trainen, te oefenen en rampenplannen te maken.

Omdat een ramp een grote impact heeft is het belangrijk dat er een goede coördinatie en afstemming plaatsvindt met alle hulpverleners. Voor deze coördinatie zijn ook vanuit de RAVU mensen opgeleid en getraind om dit goed te kunnen doen.

Deze functionarissen vervullen de rol van OvDG (Officier van Dienst Geneeskundig), CvDG (Commandant van Dienst Geneeskundig), HGN (Hoofd Gewondennest), CGV (Coördinator Gewondenvervoer ) en HS GHOR (Hoofd Sectie GHOR).

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in dit verband een belangrijke partner van de RAVU. De VRU zorgt voor de afstemming van alle organisaties die betrokken kunnen zijn bij rampen en crises en coördineert de voorbereiding daarop.

  ketenpartner klein