Jaaroverzicht 2017 staat online!

We kijken altijd vooruit, maar af en toe is het goed om ook terug te blikken. In dit artikel vindt u het digitale RAVU jaaroverzicht en krijgt u een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen, initiatieven en resultaten van 2017. De RAVU heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het opleiden van goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers en regionale samenwerking.

Jaaroverzicht ravu

 

 

We kijken altijd vooruit, maar af en toe is het goed om ook terug te blikken. In dit artikel vindt u het digitale RAVU jaaroverzicht en krijgt u een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen, initiatieven en resultaten van 2017. De RAVU heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het opleiden van goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers en regionale samenwerking. 

Ons bedrijf bruist van de ontwikkelingen en verbeterslagen. Wij hebben er een aantal voor u uitgelicht in ons digitale jaaroverzicht en we leiden u door 2017 in woord en beeld. Wij hebben bijvoorbeeld de handen ineengeslagen met de brandweer en daar is een videoreportage over gemaakt. Het reanimatienetwerk in Utrecht is weer groter geworden en er is meer aandacht voor de psychiatrische patiënt.

Samen met onze medewerkers bekijken wij op diverse gebieden hoe goed het gaat en hoe het nog beter kan want het leveren van een goede kwaliteit van patiëntenzorg staat bij alles wat we doen voorop. We evalueren het vorig jaar geïntroduceerde reanimatiebeleid. Er zijn diverse apps ontwikkeld waardoor we nog beter het werk kunnen doen en we nemen deel in een viertal onderzoeken.

De RAVU bereidt zich, net als alle RAV’s voor op het handelen bij de opvang van (ernstig) gewonde slachtoffers ten gevolge van extreem geweld. Dit doen wij door de Terrorisme Gevolg Bestrijding training en hier is een videoreportage van gemaakt door de Academie van Ambulancezorg. Op de Meldkamer zijn in 2017 de nodige ontwikkelingen geweest naar aanleiding van het traject Teams Centraal en functiedifferentatie.

Onder het motto 'Teams Centraal 2.0' is de afgelopen jaren een richting ingezet, waarbij verbeterkracht en verantwoordelijkheden meer binnen de teams van ambulanceprofessionals worden belegd. Om dit te ondersteunen is er een 'sociaal intranet' genaamd RAVUnet geïmplementeerd. Een tweede verbeterpunt is de komst van smartphones op de auto met daarin apps die het werkproces efficiënter laten verlopen. Ten slotte is er stevig ingezet op arbeidsmarktcommunicatie middels de website www.werkenbijderavu.nl om ons visueel te onderscheiden en vacatures beter onder de aandacht te brengen.

Het jaaroverzicht is ten slotte een goede manier om u een inzicht te geven in ons werk, want ambulancezorg is een enorm breed begrip en beslaat vele gebieden van de zorgketen. Wat dat allemaal is kunt u lezen in ons jaaroverzich 2017.

Veel lees- en kijkplezier! Klik op onderstaande afbeelding om naar het jaaroverzicht te gaan.

Voorpagina