Start pilot Trauma Triage App

Om ambulanceprofessionals te ondersteunen bij de triage van trauma patienten is op 4 september een pilot gestart met het gebruik van de Trauma Triage App. Doel van de pilot is om te onderzoeken of de app kan ondersteunen bij het maken van de juiste keuze in welk ziekenhuis traumaptienten het best behandeld kunnen worden.

Doel van de pilot is om te onderzoeken of de app kan ondersteunen bij het maken van de juiste keuze in welk ziekenhuis traumaptienten het best behandeld kunnen worden.

Patiënten met ernstige verwondingen moeten naar gespecialiseerde traumacentra om de kans op overleven te vergroten en de kans op levenslange handicaps te verkleinen. In Nederland zijn 11 ziekenhuizen gespecialiseerd in ernstige trauma ‘s. Zij beschikken over faciliteiten om 24/7 specialistisch en intensive zorg te bieden aan ernstig gewonde patiënten.

TTapp is ontwikkeld door het UMC Utrecht in nauwe samenwerking met de RAVU. In de app beantwoordt de ambulance verpleegkundige een aantal vragen. De antwoorden leiden naar een advies met het type ziekenhuis waar de patiënt het best naar toe kan worden gebracht.