Ambulancezorg in Nederland

Landelijke organisatie
De ambulancezorg in Nederland is, evenals politie en brandweer, verdeeld over 25 regio's. Deze gebieden zijn gelijk aan de 25 veiligheidsregio's waarin Nederland is opgedeeld. De ambulanceorganisaties in de verschillende gebieden (RAV'en) werken onderling samen en worden ondersteund door de sectororganisatie Ambulancezorg Nederland.

Bekijk het filmpje over ambulancezorg in Nederland:

Filmpjeambulancezorg 

Om de inhoudelijke kwaliteit van de medische zorg te waarborgen, werken de RAV'en met landelijke protocollen. Deze protocollen zijn er zowel voor het uitvragen van meldingen op de meldkamers ambulancezorg, als voor de hulpverleningen zelf. Dit zorgt ervoor dat ambulancezorg in Nederland niet alleen goed is, maar ook uniform.
 
Kerncijfers landelijke ambulancezorg
  • ruim 675 ambulances
  • ruim 1.003.000 hulpverleningen per jaar
  • ca. 4900 werknemers
 
Wet Ambulancezorg
In december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorg (WAZ) aangenomen. Deze wet heeft als belangrijkste wijziging dat per veiligheidsregio één organisatie verantwoordelijk is voor ambulancezorg inclusief de meldkamer ambulancezorg. De verwachting was dat deze nieuwe wet in 2011 van kracht zou worden.

Inmiddels heeft de ministerraad - op voorstel van minister Schippers (VWS) -besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg. Deze wet is op 1 januari 2013 in werking getreden.  Aanbieders van ambulancezorg worden voorlopig voor 5 jaar aangewezen.

 

 

ambulancezorg-def