Missie en visie

De missie van de RAVUDe RAVU biedt ambulancezorg en (spoedeisende) ketenzorg van hoge kwaliteit. Dit betekent dat patiënten kunnen rekenen op zorg die veilig is en die volgens de nieuwste inzichten wordt gegeven. Om kwaliteit van zorg te kunnen leveren stelt de RAVU hoge eisen aan de competenties en kennis van medewerkers en derhalve aan de opleiding en begeleiding die medewerkers bij de RAVU krijgen. De RAVU levert een bijdrage  aan het kennis- en prestatieniveau van ambulancezorg door het initiëren en deelnemen aan wetenschappelijke onderzoek en daarover te publiceren.
 

De visie van de RAVU
De kerntaak van de RAVU bestaat uit het leveren van verantwoorde ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat. Deze kerntaak wordt ondersteund door twee belangrijke pijlers die sterk bijdragen aan de kwaliteit van ambulancezorg: opleidingen en onderzoek. De goede uitvoering van de ambulancezorg wordt mogelijk gemaakt door gespecialiseerde medewerkers, hoogwaardige middelen en materialen en een gezonde bedrijfsvoering.

Ambulancezorg
De RAVU levert, in afstemming met ketenpartners, verantwoorde en veilige ambulancezorg waarbij de kans op onnodig gezondheidsverlies van de patiënt, het ambulancepersoneel en derden die bij de zorg betrokken zijn, (nagenoeg) ontbreekt. Deze doelstelling betreft zowel de reguliere ambulancezorg als de opgeschaalde ambulancezorg.

Opleidingen
De RAVU ontwikkelt en verzorgt hoogwaardig vaardigheid- en simulatieonderwijs om medewerkers in staat te stellen competenties te ontwikkelen en uit te bouwen. Dit vindt plaats in een gevarieerd, contextrijke en uitdagende leeromgeving met gebruikmaking van innovatieve en effectieve leermethoden en instrumenten.

Onderzoek
De RAVU initieert en/of neemt deel aan wetenschappelijk- en praktijkonderzoek dat relevant is voor de kwaliteit van ambulancezorg en de keten van spoedeisende zorg. Hiermee wil de RAVU een bijdrage leveren aan evidence based medicine in de acute zorg.

Medewerkers
De RAVU wil medewerkers een uitdagend werkklimaat bieden. De RAVU schenkt veel aandacht aan de ontwikkeling van competenties, betrokkenheid en gezondheid van medewerkers, zodat zij hun talenten in een stimulerende werkomgeving kunnen inzetten.

Middelen en materialen
De RAVU streeft naar een hoog niveau van zorg. Hierbij gebruikt de RAVU moderne middelen en materialen waarbij gelet wordt op duurzaamheid, arbo-condities en de juiste prijs/kwaliteit verhouding.

Bedrijfsvoering
De RAVU ambieert een efficiënte, effectieve en transparante bedrijfsvoering waarbij binnen budgettaire kaders en ondersteund door managementinformatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed belegd zijn.

zorg_2_454px

  leiderschap_190px