Vragen, complimenten, klachten

De RAVU vindt het belangrijk dat vooral patiënten hun mening geven over de zorg en dienstverlening die is verleend.
Algemene vragen
Algemene vragen kunt u stellen via info@ravu.nl of u kunt contact opnemen met het hoofdkantoor via telefoonnummer 030- 850 1200.
Complimenten en bedankjes
Wilt u graag een compliment geven aan medewerkers of wilt u ze bedanken? Dan kunt u contact opnemen met bureau patiëntenzorg. Zij zorgen ervoor dat uw boodschap bij de betreffende medewerkers terecht komt.
Vragen naar aanleiding van de hulpverlening
Voor vragen naar aanleiding van de hulpverlening kunt u contact opnemen met bureau patiëntenzorg. De medewerkers van  patiëntenzorg zorgen ervoor dat de informatie verzameld wordt. Zij kunnen contact leggen met de betrokken medewerkers en hen die vragen voorleggen. Ook kunnen ze u het dossier, dat is opgesteld naar aanleiding van de zorg,  opsturen. Patiëntenzorg kan u ook rechtstreeks met de medewerkers in contact brengen.
Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over de zorg en dienstverlening van de RAVU dan kunt u dit kenbaar maken aan bureau patiëntenzorg. Het wordt op prijs gesteld als u uw ongenoegen meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. De medewerkers van patiëntenzorg bemiddelen hierin met als doel de relatie tussen u en de zorgverlener te herstellen. Daarnaast helpt u  de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.