Informatie voor scholen

Voorlichting
De RAVU geeft regelmatig demonstraties aan leerlingen vanaf groep 4 om ze kennis te laten maken met ambulancezorg. Dit gebeurt in het kader van themaweken of EHBO lessen. Kinderen kunnen een kijkje nemen in de ambulance en vragen stellen aan de ambulancemedewerkers.

Lespakketten
De brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland heeft een lespakket samengesteld  over ambulancezorg voor leerlingen van groep 5 en 6. Leerkrachten kunnen het lespakket opvragen en gebruiken om leerlingen meer informatie te geven over ambulancezorg. Het pakket bestaat uit:

  • een lesbrief voor de leerkracht
  • een DVD met een korte film (± 5 minuten) om de leerlingen   een beeld van ambulancezorg te geven
  • een lesboekje
  • een vragenlijst voor de leerlingen (om te kunnen zien wat  kinderen na de les weten over ambulancezorg en hoe zij de  les hebben ervaren).

Aanvragen
Wilt u een demonstratiebezoek of een lespakket aanvragen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@ravu.nl

 

 

 

 

 

 

azn_les